בפיזיקה, מסלולאנגלית: Trajectory) הוא שם כללי לנתיב שעצם מסוים עובר בו בנועו במרחב. מקרה פרטי של מסלול הוא מסלול כבידתי, בו גוף אחד מושפע מכבידה של גוף אחר ונע מסביבו, כמו למשל המסלול של כוכב לכת סביב שמש. מקרה אחר הוא מסלול בצורת פרבולה, בו נע קליע תותח, מסלול כזה נקרא מסלול בליסטי.

שני גופים בעלי מסה שונה הנעים סביב מרכז מסה זהה. גודלי העצמים, וסוג המסלול הספציפי הזה דומים לאלו במערכת פלוטו-כארון

Oops something went wrong: