cover image

מעיין

מעיין הוא נביעה של מים מתוך האדמה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מעיין הוא מבוע של מי תהום מתוך האדמה. לרוב מדובר במי גשמים שחלחלו מפני הקרקע עד לשכבת קרקע אטומה (שכבת האקוויקלוד) המונעת את המשך החלחול. מים אלה זורמים על פני השכבה האטומה עד למוצא כלשהו אל פני השטח.

Gran_Geysir%2C_%C3%81rea_geot%C3%A9rmica_de_Geysir%2C_Su%C3%B0urland%2C_Islandia%2C_2014-08-16%2C_DD_107.JPG
מעיין וולקני באיסלנד
Hier_entspringt_die_Fulda.JPG
מבוע של מעיין
Maayan33.jpg
היווצרות מעיין שכבה
Artesian_Well_he.png
מעיין ארטזי

Oops something went wrong: