cover image

מערבולת

זרימה של חומר במעגל / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מְערבולת היא זרימה של חומר במעגל, בדרך כלל נוזל או גז. הזרימה בדרך כלל אינה זרימה למינרית (חלקה) אלא טורבולנטית. מהירות זרימת החומר ומהירותו הזוויתית גבוהות ביותר במרכז המערבולת וקטנות לקראת השוליים.

Airplane_vortex_edit.jpg
מערבולות קצה כנף של מטוס קל, נראית בעזרת עשן צבעוני.
Tornade_Sonnac.jpg
מערבולת באטמוספירה של כדור הארץ

Oops something went wrong: