מערכת הפעלה

תוכנה המנהלת את משאבי החומרה והתוכנה של המחשב / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מערכת הפעלה היא תוכנה המנהלת את משאבי החומרה והתוכנה במחשב. בנוסף, מערכת ההפעלה מספקת את התשתית הנחוצה להרצה של יישומי ההפעלה המתבצעת עם הדלקת המחשב, הקרויה אתחול. מערכת ההפעלה היא רכיב חיוני בכל מחשב. הנפוצה ביותר למחשבים היא ווינדווס ולטלפונים זו אנדרואיד

Disambig_RTL.svg המונח "OS" מפנה לכאן. לערך העוסק ביסוד כימי, ראו אוסמיום.
Operating_system_placement-he.svg
תרשים המציג את מקומה של מערכת ההפעלה במחשב מודרני

מערכת ההפעלה מספקת שלושה ממשקים:

  1. ממשק משתמש (User Interface)
  2. ממשק עבור החומרה על ידי מנהלי התקנים
  3. ממשק תכנות היישומים (API)

ניתן למנות שלושה תפקידים עיקריים של מערכת ההפעלה:

  1. הקצאת משאבי החומרה
  2. תזמון פעולות רכיבי החומרה ומרכיבי התוכנה
  3. העמדת תשתית משותפת ומסגרת מאורגנת של ממשק ושירותים למשתמש ולחבילות התוכנה