מפקד אוכלוסין

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מִפקד אוכלוסין הוא ספירה של כל האוכלוסייה במקום מסוים (מדינה, בדרך כלל), תוך איסוף מידע על האוכלוסייה לצרכים סטטיסטיים. בעידנים קודמים מטרת המפקד הייתה אך ורק למנות את התושבים במקום נתון, אך מפקדי אוכלוסין בעידן המודרני משתמשים בשיטות סטטיסטיות אשר מטרתן לקשר בין מספר האוכלוסין, והיבטים דמוגרפיים שונים, כגון: גיל, מין, מצב משפחתי, מצב כלכלי ואמונה דתית.

1937CensusPropaganda.jpg
כרזת תעמולה סובייטית מ-1937 לעידוד שיתוף הפעולה במפקד האוכלוסין