מצוות עשה

מכלול המצוות בתורה שציוויין הוא 'קום ועשה' / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית