מקור

איבר בעופות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מַקּוֹר הוא איבר חיצוני וגרמי המשמש כפה אצל מספר בעלי חיים, בעיקר במחלקת העופות. המקור הקשיח משמש מלבד לאכילה, גם לאגירת מזון, להריגת הטרף, לתפיסת חפצים, לחיזור ולניקיון.

BirdBeaksA-he.svg
איור המציג עופות בעלי סוגי מקור שונים

Oops something went wrong: