משוואת ולסוב

משוואה דיפרנציאלית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית