משולש

מצולע בעל שלוש צלעות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בגאומטריה מקובלות שתי דרכים להגדרתו של משולש:

משולש
"עמודי הרקולס", בנבאו בולוק 1995, פלדה צבועה

במשולש יש שלוש זוויות ושלושה קודקודים.