cover image

דגל ימי

דגל שנועד לייצג את המדינה או הארגון אליה הספינה משתייכת / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

דגל ימי הוא דגל המיועד להנפה על ספינות וכלי תעבורה ימיים אחרים. הנפת דגלים ימיים חשובה בשעת הפלגה בים ובעת עגינה בנמל, ועל כן אוכפים את החוקים והתקנות הנוגעים להנפתם.

Naval_flags_of_the_World_1783.jpg
ציורי דגלים ימיים משנת 1783
Naval_Ensign_of_Israel.svg
דגל חיל הים הישראלי

Oops something went wrong: