cover image

טקסון מונוטיפי

מונח בביולוגיה ובפרט בטקסונומיה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

טקסון מונוטיפיאנגלית: Monotypic taxon) הוא קבוצה טקסונומית (טקסון) המכילה טקסון אחד בלבד בדרגה הישירה מתחתיה. כיום נהוג להשתמש בצירופים "מין יחיד בסוגו", "סוג יחיד במשפחתו".

Wolverine_01.jpg
הגרגרן הוא סוג ומין יחיד ואינו דומה לשאר הסמורים במראהו או התנהגותו.
Similan_Dive_Center_-_great_whale_shark.jpg
כריש לווייתני הוא סוג ומין יחיד גם במשפחתו.
Muskrat_on_Seedskadee_NWR_%2823430602115%29.jpg
האונדטרה היא סוג ומין יחיד.

טקסון נחשב מונוטיפי גם אם בעבר הכיל כמה תת-טקסונים אך הם נכחדו, או הועברו לסוגים אחרים. לדוגמה: משפחת הפינגוויניים היא משפחה יחידה בסדרת הפינגווינאים (אף על פי שיש יותר מסוג וממין אחד של פינגווינים). לפעמים המושג מתאר מין שאינו יחיד בסוגו אבל יש לו רק תת-מין אחד כמו אצל ארת ענק יקינתונית.

במקרים נדירים סוג ומין יחיד, יהיה יחיד גם במשפחתו, סדרתו וכיוצא בזה. לדוגמה, השנבוב, הוא מין יחיד בסוג שנבוב (Orycteropus), במשפחת השנבוביים (Orycteropodidae) וגם בסדרת השנבובאים (Tubulidentata).

קביעה שמין מסוים יחיד בסוגו, יכולה לעורר מחלוקת מדעית בהיעדר הוכחה מוחלטת שהמין אינו שייך לסוג בעל כמה מינים. ככלל יש הסכמה מדעית על סוגים שמכילים מין אחד בלבד. בטקסונומיה, השם המדעי מתחיל משם הסוג, ועל כן תיתכן השלכה מעשית לתופעת המונוטיפיות: אם קשה להסכים על השם, קיימת בעיה לחקור את בעל החיים. דוגמה לכך היא נמר השלג, שנחשב לעיתים בעבר לפנתר (Panthera uncia), בפעמים אחרות למין יחיד בסוג אונקיה (Uncia uncia) ואף למין בסוג חתול (Felis uncia).

Oops something went wrong: