סיבתיות

יחסי סיבה-תוצאה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

סיבתיות הוא מושג המתייחס ליחסים של גרימה בה מאורע אחד, תופעה, תהליך או אובייקט (הסיבה), התורם (באופן מלא או חלקי) להתרחשות מאורע אחר, תופעה, תהליך או אובייקט (התוצאה). עקרונית, לתוצאה יכולות להיות הרבה סיבות. באופן דומה, התוצאה עצמה יכולה להיות גורם או סיבה לתוצאות אחרות. משמעות המושג סיבתיות כפי שהוא בשימוש היום נקבעה במאה השמונה-עשרה על ידי דייוויד יום. אריסטו השתמש באותו מושג אך במשמעות שונה לחלוטין.