cover image

סלע יסוד

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

סלע יסוד הוא סלע מאגמטי שנוצר מהתגבשות של סלע מותך – מאגמה או לבה – כתוצאה מהתקררותו. שמם העברי נובע מהיותם של סלעים אלה תוצרים ראשוניים של תהליכים גאולוגיים,[1] ושמם הלועזי – Igneous rocks – נובע מהמילה הלטינית igneus, שמשמעותה: אש.

Yosemite_El_Capitan.jpg
"אל קפיטן" – צוק גרניטי בפארק הלאומי יוסמיטי
Tuff_Carmel.jpg
טוף בהר הגעש הכבוי בכרם מהר"ל

מקור המאגמה בהתכה של סלעים, המתבצעת בשלוש דרכים:

מרבית התכת הסלעים מתרחשת בשני התהליכים הראשונים. התהליך השלישי נדיר יותר.

סלעי היסוד הנחשפים או נוצרים על-פני השטח מאפשרים הצצה להרכב המעטפת ולתנאים השוררים בה, והצצה נוספת לתהליכים שהתרחשו בעבר באמצעות תיארוכם ביחס לשכבות הסמוכות.

Oops something went wrong: