cover image

סרטנאים

תת-מערכה של פרוקי-רגליים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

סרטנאים (שם מדעי: Crustacea) הם תת-מערכה במערכת פרוקי-רגלייםממלכה הטקסונומית בעלי חיים). הם מאופיינים בגוף המחולק לפרקים, שני זוגות מחושים וגפיים דו-סעיפיות שעברו התמחויות שונות (אכילה, תפיסה, הליכה, שחייה, רבייה וחישה). הגוף מכוסה בשלד חיצוני קשיח המורכב מקוטיקולה וכיטין. יש יותר מ-52,000 מינים של סרטנאים,[1] המחולקים לשש מחלקות. גודלם נע מ-0.25 מילימטר ועד לכמה מטרים (סרטן עכביש יפני). הסרטנים נפוצים בכל רחבי העולם בכל הימים, במים מתוקים ומיעוטם ביבשה. לסרטנאים חשיבות אקולוגית ומסחרית רבה, בהיותם מזון לבעלי חיים רבים, בהם לווייתני מזיפות והאדם.

Quick facts: סרטנאים, מיון מדעי, שם מדעי...
קריאת טבלת מיוןסרטנאים
Crustacea_collage.png
מיון מדעי
ממלכה:בעלי חיים
מערכה:פרוקי-רגליים
תת־מערכה:סרטנאים
שם מדעי
Wikispecies-logo.svg Crustacea
בריניך, 1772
Close
Lagniappe_Crayfish_%2814174285151%29.jpg
Procambarus lagniappe
OdontodactylusScyllarus2.jpg
חסילון גמל שלמה טווסי
Sally_lightfoot_crab.jpg
סרטן סלעים אדום