cover image

סרט קומדיה

סוגה קולנועית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

קומדיה היא סוגה קולנועית הכוללת סרטים שמטרתם המרכזית להצחיק ולשעשע את צופיהם. הקומדיה, לצד הדרמה והפעולה, היא מהסוגות המרכזיות בקולנוע, ויש לה נציגות נכבדת[דרושה הבהרה] כמעט בכל אחת מהסוגות הקולנועיות האחרות.

סצנה מסרט הקומדיה הראשון - L'Arroseur arrosé (צר') (1895)