cover image

עמוד השדרה (TA: Columna vertebralis) הוא החלק הקשיח במערכת הנושאת את משקל חלקו העליון של הגוף אצל בעלי החוליות ותפקידיו העיקריים הם להגן על חוט השדרה ולאפשר יציבות לגוף. לאורך עמוד השדרה עוברת תעלת השדרה (Canalis vertebralis) והיא מכילה את חוט השדרה ומגינה עליו. הזיזים המקיפים את קשת החוליה מאפשרים קשר בין השרירים לשלד.

Quick facts: שיוך, מיקום אנטומי, תיאור ב, מזהים, לטינ...
עמוד השדרה
תמונה תלת ממדית של עמוד השדרה. אפשר להקיש על התמונה ולסובב עם מקש שמאלי בעכבר לכל הכיוונים, כדי לראות את המבנה המדויק
שיוך subdivision of skeletal system, particular anatomical entity
מיקום אנטומי גב
תיאור ב אנציקלופדיה של אוטו
מזהים
לטינית (TA98) columna vertebralis
טרמינולוגיה אנטומיקה A02.2.00.001
TA2 (2019) 1001
Close
תרשים של עמוד שדרה אנושי - מבט מהצד

קיומו של עמוד השדרה בשלד מהווה סיווג לתת-קבוצה של בעלי חיים - בעלי חוליות. אצל בעלי חוליות שונים יש מספר שונה של חוליות.