cover image

ענף (פילוגנטיקה)

קבוצה טבעית - מונח בביולוגיה סיסטמטית, קלדיסטיקה ומיון עולם הטבע / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בביולוגיה סיסטמטית, ענף או קליידאנגלית: clade) היא קבוצה טקסונומית ופילוגנטית בלתי רשמית, הכוללת אורגניזם מסוים ואת כל צאצאיו, כלומר ענף שלם בעץ הפילוגנטי.

Clade-grade_II.svg
קליידוגרמה שבה הקבוצה הכחולה והקבוצה הכתומה מייצגות ענפים, ולעומת זאת הקבוצה הירוקה היא דרגה אבולוציונית שאינה ענף, מכיוון שחלק מהענף חסר (החלק הצבוע בכחול).

המונח נטבע ב-1958 על ידי הביולוג האנגלי ג'וליאן האקסלי (Huxley). הקלדיסטיקהעברית: "עינוף" או "מיון לענפים"), שהיא הגישה הממיינת את האורגניזמים השונים לענפים, מכירה רק בענף (קלייד) כיחידה טקסונומית אפשרית. הטקסון ומיונים אחרים נתפשים כלא שלמים ולא מוגדרים היטב, שכן הם כוללים סיווג על פי מאפיינים של האורגניזמים, שיכולים להיות זהים גם בענפים אבולוציוניים שונים, כלומר גם אם אין אב קדמון משותף. הרעיון ש"קבוצה טבעית" זו של אורגניזמים תקובץ יחדיו ותקבל שם טקסונומי הוא בעל חשיבות מרכזית בסיווג הביולוגי.

כיום מתרחש מעבר הדרגתי מטקסונומיה לינאית לטקסונומיה קלדיסטית, אך שיטת מיון עולם הטבע של לינאוס עדיין נמצאת בשימוש נרחב ומופיעה בספרים רבים.