פיוט

שיר-תפילה יהודי / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הפִּיוּט הוא שירת קודש יהודית, שבמקורה נועדה להוות נוסח חלופי שירי לתפילות, במקום נוסח הקבע, בדרך כלל בימים מיוחדים (שבתות וחגים) אך גם בימי חול ובשמחות.

Akdamut_%28Mahzor_Worms%29.png
הפיוט אקדמות לשבועות מאת רבי מאיר ש"ץ כפי שנכתב במחזור וורמייזא
%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98_%27%D7%9C%D7%9A_%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%27_-_%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90.jpg
הפיוט לך אלי תשוקתי המיוחס לרבי אברהם אבן עזרא
%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98_%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94.jpg
פיוט שנכתב לכבוד רבי אפרים אנקווה ב־1909