פנסיה

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

פנסיה או גמלה (גמלא בארמית)[1] היא תשלום חודשי המשולם לעמית לאחר פרישתו מהעבודה (פרישה בגיל פרישה או פרישה מוקדמת[2], טרם גיל הפרישה), באירוע נכות לפני הפרישה מהעבודה או תשלום לשאירים בעקבות אירוע פטירה של העמית/ה הן במהלך העבודה או לאחר הפרישה מעבודה.[3][4]

שוק העבודה

שכר ממוצע
שכר מינימום
שכר חציוני
אבטלה
יחסי עבודה
פנסיה

מקבל הפנסיה קרוי גמלאי[1] או פנסיונר.

Oops something went wrong: