cover image

פסגה

הנקודה הגבוהה מבין נקודות המרכיבות פני שטח מסוים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בטופוגרפיה, פסגה היא הנקודה הגבוהה מבין נקודות המרכיבות פני שטח מסוים. מתמטית, פסגה היא הגובה המקסימלי המקומי. המושגים הטופוגרפיים "שיא", "קודקוד", "עליון" ואף "זניט" הם מילים נרדפות לפסגה.

Grossglockner_from_SW.jpg
פסגת הר הגרוסגלוקנר
Jungfrau_buildings2.jpg
פסגת היונגפראו

המושג "פסגה" נמצא בשימוש בדרך כלל עבור הנקודה הגבוהה ביותר בהר עם התבלטות טופוגרפית (גובה מעל הנקודה הנמוכה בנתיב כל שהוא עד הנקודה הגבוהה הקרובה ביותר נחשבים כפסגה) או הבדלה טופוגרפית (כך ששטח הפסגה הוא עד לנקודה גבוהה יותר הקרובה ביותר). לדוגמה, אבן הנמצאת ליד פסגה ראשית של הר לא נחשבת כפסגה נוספת, אלא נמצאת בתוך שטח הפסגה הראשית. פסגות הנמצאות ליד פסגה אחרת הנמצאת בגובה רב יותר, אך לא חודרות אל תוך שטח הפסגה (כפי שנקבע לפי הבדלה או התבלטות טופוגרפית), נחשבות לעיתים כתת-פסגה של הפסגה הראשית.

לפי הגדרת ה UUIA, שטחה של פסגה על הר ייחשב כפסגה אם ישנם לפחות 30 מטרים בשטח הפסגה. לפי ה-UIAA, שטח נחשב כהר אם יש לו התבלטות של לפחות 300 מטרים מעל הקרקע:

Table info: מושג, התבלטות מעל השטח...
מושגהתבלטות מעל השטח
תת-פסגה30 מ' >
פסגה30 מ' או יותר
הר300 מ' או יותר
Close

פסגת פירמידה, היא צורת פסגה גבוהה הנוצרת כתוצאה מארוזיה מעל פסגת הר.

השימוש במילה "פסגה" לעיתים גם מכוון לנקודה הגבוהה ביותר במסלול, או בנתיב. במערב ארצות הברית נעשה לרוב שימוש במילה כתיאור של הנקודה הגבוהה בדרך או בכביש.

פסגת האוורסט היא הנקודה הגבוה בעולם (מעל פני הים).

Oops something went wrong: