cover image

פרשת נח

פרשת השבוע השנייה בספר בראשית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

פרשת נֹחַ היא פרשת השבוע השנייה בספר בראשית. לפי חלוקת הפרקים, היא מתחילה בפרק ו', פסוק ט' ומסתיימת בפרק י"א, פסוק ל"ב.

Quick facts: פסוקים, מספר פסוקים, מספר תיבות, תוכן, עש...
Arrow_r.svgנחArrow_l.svg
פסוקים בראשית, ו', ט' - י"א, ל"ב
מספר פסוקים 153
מספר תיבות 1861
תוכן המבול, שכרות נח, מגדל בבל, השתלשלות עשרה דורות מנח עד אברהם
עשה (0) לא תעשה (0)
הפטרה
ספרדים וחב"ד ישעיהו, נ"ד, א'י'
אשכנזים, צפון אפריקה ואיטלקים ישעיהו, נ"ד, א' - נ"ה, ה'
תימנים ישעיהו, נ"ד, א' - נ"ה, ג'
Close
Noah%27s_Ark_on_Mount_Ararat_by_Simon_de_Myle.jpg
עגינת התיבה של נח לאחר המבול

הבולט בפרשה הוא סיפור המבול ותיבת נח, וסיפורים נוספים הם שכרות נח ומגדל בבל. בנוסף, מפורטים בפרשה צאצאי בני נח אחרי המבול. את פרשת נח קוראים בין התאריכים א' בחשוון-ו' בחשוון.