ציניות היא עמדה המאופיינת באי אמון עמוק כלפי בני אדם, מתוך אמונה כי הם אנוכיים מטבעם, נשלטים על ידי הרגש ומושפעים במידה מכרעת מאותם אינסטינקטים פרימיטיביים שסייעו לאדם לשרוד בטבע הפראי בטרם התפתחו הציוויליזציות האנושיות.[1] המקור הלשוני של המונח בשמה של תנועה ביוון העתיקה מיסודו של אנטיסתנס, שנקראה "ציניקנים" אף כי אמונותיה היו אחרות.

Oops something went wrong: