צמר

סיב המופק מבעלי חיים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית