קילומטר

יחידת מידה תקנית למדידת מרחק / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית