cover image

קרום התא או ממברנת התאאנגלית: Cell membrane) הוא ממברנה ביולוגית העוטפת את התא, הוא הקרום של התא המורכב מדו-שכבה ליפידית ומחלבונים שונים. קרום התא מפריד בין הציטופלזמה ובין הסביבה החוץ-תאית ומאפשר רק לחלק מהחומרים לעבור דרכו פנימה והחוצה. בכך מאפשר הקרום לתא לקיים בתוכו תנאים השונים מאשר מחוצה לו ולתפקד כיחידה עצמאית. לקרום התא אופי נוזלי ולרוב אינו סימטרי; תכונות אלו חיוניות לתפקודו המלא של התא. קרום התא נמצא בכל התאים של כל היצורים החיים.

Quick facts: שיוך, מזהים, טרמינולוגיה היסטולוגיקה, FMA...
קרום התא
איור של קרום תא של אדם
שיוך ממברנה
מזהים
טרמינולוגיה היסטולוגיקה H1.00.01.0.00011
FMA 63841
קוד MeSH A11.284.149
מזהה MeSH D002462
Close
ממברנת התא

Oops something went wrong: