cover image

רדיולוגיה

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

רדיולוגיה הוא ענף ברפואה העוסק באמצעי דימות רפואיים. במקור עסק ענף זה רק בשימוש בקרינה אלקטרומגנטית, לרבות קרינה מייננת (רנטגן) לאיסוף מידע רפואי לצורכי אבחון וטיפול. תת-התחום ברדיולוגיה העוסק בשימוש ברנטגן, נקרא רנטגנולוגיה. בימינו רופאים רדיולוגים, לאחר שהם משלימים תקופת התמחות ארוכה, עושים שימוש בשורה ארוכה של אמצעי דימות (כגון אולטרה סאונד, טומוגרפיה ממוחשבת (CT) טומוגרפיית פליטת פוזיטרונים -MRI) ו- אנגיוגרפיות כדי לאבחן ולטפל במחלות. רדיולוגיה פולשנית אף היא תת-תחום ברדיולוגיה העוסק בטיפולים רפואיים בהנחיית אמצעי דימות. הביצוע הטכני של ההדמיה נעשה בדרך כלל על ידי טכנאי הדמיה (טכנאי רנטגן).

Pneumonia_x-ray.jpg
צילום רנטגן של ריאות בריאות (A) לעומת ריאות אדם החולה בקדחת קיו (B)
Dr. Macintyre's X-Ray Film (1896)

בתחום הרדיולוגיה תהליך זרימת מידע ייחודי, והוא כדלקמן: הדמיה של האיבר הרצוי, לאחר מכן הרדיולוג מפרש או "קורא" את התמונות ומייצר דו"ח של הממצאים ורושם אבחנה שלהם. דו"ח זה מועבר לאחר מכן לרופא מומחה, בין אם באופן שיגרתי או בדחיפות. כ-14% מהגילויים הם אינצידנטלומה בריאות.

Oops something went wrong: