רוחב סרט

מושג בעיבוד אותות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

רוחב סרט (bandwidth) הוא רוחב תחום התדרים, כלומר ההפרש בין התדר הרלוונטי הגבוה ביותר לתדר הרלוונטי הנמוך ביותר.

Rohavseret2.png
הגדרה מקובלת של רוחב סרט של מערכת היא תחום התדרים שבו תגובת המערכת היא לפחות חצי (dB 3) מתגובתה המקסימלית

במשמעותו הבסיסית, מתאר המונח את רוחב תחום התדרים, הנמדד בהרץ, הכולל את כל התדרים המרכיבים את האות (התמך של התמרת פורייה של האות), אולם יש משמעויות נוספות:

עבור מגברים, משדרים ושימושים הנדסיים אחרים מתייחס לרוחב תחום התדרים אשר עוצמתם נמצאת בטווח dB 3 מעוצמת השיא, הנמצאת בתדר המרכזי (כמתואר באיור). לדוגמה, לכל תחנת רדיו מוקצה רוחב סרט מסוים סביב התדר המרכזי ועליה לדאוג כי שידוריה לא יחרגו ממנו.

(הערה: הגדרה זו היתה הגדרת ברירת מחדל מקובלת בעבר, כיום מקובל להגדיר גם את ירידת העוצמה המתייחסת לרוחב הסרט הנדרש)

Oops something went wrong: