ריבוע

מרובע משוכלל / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בגאומטריה, ריבוע הוא מרובע משוכלל. בריבוע יש ארבע צלעות שוות וארבע זוויות שוות. זוויות אלה הן זוויות ישרות.

Square_Hebrew.gif
Straight_Square_Inscribed_in_a_Circle_240px.gif
בנייה של ריבוע באמצעות סרגל ומחוגה

ריבוע הוא מקרה פרטי של מרובע, טרפז (בהגדרה הרחבה שלו), מקבילית, מלבן ומעוין. לריבוע יש השטח המקסימלי מבין המרובעים עם היקף נתון, והיקף מינימלי מבין המרובעים עם שטח נתון.