cover image

רפובליקות של רוסיה

מחוזות מנהלתיים ברוסיה, בעלי רמה גבוהה יחסית של אוטונומיה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הפדרציה הרוסית מורכבת מ-83 סובייקטים (יחידות אדמיניסטרטיביות), שמתוכם 21 מוגדרות כרפובליקות אוטונומיות עם רמה גבוהה של אוטונומיה ברוב ענייני הפנים.

במרץ 2014 סופח חצי האי קרים לרוסיה והוחלט כי הרפובליקה של קרים תצורף למערך הרפובליקות של רוסיה בהסכם רשמי שנחתם בין נשיא רוסיה לראשי הממשל ברפובליקה של קרים.

Oops something went wrong: