רשות ממשלתית

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

רשות ממשלתית או סוכנות ממשלתית היא ארגון המהווה חלק מהמנגנון הממשלתי של מדינה, אשר אחראי לפיקוח וניהול של תחומים ועניינים מסוימים. ישנו מגוון רחב של רשויות ממשלתיות, אשר אחראיות על מגוון תחומים; מספר דוגמאות לרשויות ממשלתיות הן: