פולינום

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

במתמטיקה, פולינום במשתנה הוא ביטוי מהצורה כאשר הם קבועים; למשל, . באותו אופן אפשר להגדיר פולינום בכל משתנה אחר ( הוא פולינום במשתנה ), וגם פולינומים בכמה משתנים, כמו .

Table info: ...

בערך זה
נעשה שימוש
בסימנים מוסכמים
מתחום המתמטיקה.
להבהרת הסימנים
ראו סימון מתמטי.

Close

פולינום שבו המקדמים הם מספרים ממשיים נקרא פולינום ממשי. באופן כללי יותר, המקדמים עשויים להיות איברים בשדה (או חוג) כלשהו , ואז מדובר ב"פולינום מעל ".

המחוברים נקראים מונומים. במונום כזה, היא החזקה או המעריך, והקבוע הוא המקדם. החזקה הגבוהה ביותר המופיעה בפולינום היא המעלה (או דרגה) של הפולינום, ומסמנים אותה ב-. המחובר נקרא המקדם החופשי ו- נקרא המקדם המוביל של הפולינום. אם המקדם המוביל שווה ל-, אז הפולינום נקרא פולינום מתוקן. לדוגמה, הוא פולינום ממעלה שנייה, שהמקדם המוביל שלו הוא .

אם מקדמי הפולינום שייכים לשדה , אז הוא מגדיר פונקציה פולינומית באמצעות הצבה: . למשל, אם אז .

פונקציה מהצורה , כאשר הם פולינומים, נקראת פונקציה רציונלית.

פונקציה פולינומית אפשר לחשב במספר סופי של פעולות חיבור וכפל; משום כך יש לפולינומים (מעל הממשיים או המרוכבים) תפקיד מרכזי בתורת הקירובים.

ניתן לרשום פולינום כסכום בצורה הבאה: