cover image

שאלות ותשובות

ספרי הלכה המסודרים בצורת שאלות ותשובות שניתנו לשאלות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

שאלות ותשובותראשי תיבות: שו"ת) היא אחת מהסוגות הענפות והפוריות בספרות התורנית, בעיקר בתחום ההלכה. השו"ת מכיל מאגר של שאלות ותשובות הלכתיות, אשר נשאלו על ידי הציבור הרחב, ונענו על ידי רב אחד או קבוצה של רבנים. נמצאות גם שו"ת בענייני קבלה, אגדה וכדומה (שאינם נוגעים להלכה).

Akiva_eger_responsa-new.JPG
ספרי שו"ת (בתמונה, מאת ר' עקיבא איגר) בספרייה תורנית

בקרב פוסקי ההלכה לאורך הדורות היו גישות שונות לגבי זכויות היוצרים של כותבי התשובות, והאם מותר להדפיסם ללא הסכמת כותביהם.[1]

Oops something went wrong: