cover image

שופט

אדם הדן בבית משפט / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

שופט הוא אדם המכריע, בבית המשפט, בסכסוך בין מספר צדדים, או מכריע בתביעה פלילית שהגישה המדינה נגד נאשם.

Israeli_supreme_court_judges.jpg
שופטי בית המשפט העליון, 1953

השופטים הם המרכיבים את הרשות השופטת, והם אמורים למלא את תפקידם על-פי החוק, ללא משוא פנים וללא שיופעלו עליהם לחצים להטיית הדין.

Oops something went wrong: