שפה

דרך לארגון מידע, בעיקר לשם תקשורת / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

שפה (?) היא דרך תקשורת המבוססת על מערכת סמלים מורכבת בעלת חוקיות, המאפשרת לקודד ולארגן מידע בעל משמעויות רבות ומגוונות. נהוג להבדיל בין הסמל השפתי, המסמן, לבין המושג או התוכן המסומן בו, אשר יכול להיות מציאותי או מופשט[2]. חקר השפה והשימושים בה נעשים לרוב בתחום דעת ייעודי לנושא – הבלשנות. מכלול אוצר המילים של שפה מסוימת מכונה לקסיקון, והכלי לאיסוף והביאור של פרטים בלקסיקון מכונה מילון.

Novi_Sad_mayor_office.jpg
שלט בנובי סאד בארבע שפות מדוברות: סרבית, הונגרית, סלובקית ורוסית פאנונית
Place_des_Abbesse_%28the_plaque_with_the_je_t%27aime%3Dte_iubesc_in_311_laguages%29.jpg
על קיר האהבה (Mur des je t'aime) במונמארטר כתוב "je t'aime" ב-250 שפות שונות[1]