cover image

שפות רומאניות

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

השפות הרומאניות הן קבוצת שפות מתוך משפחת השפות ההודו-אירופיות שהתפתחו מהשפה הלטינית וולגרית או בשמה האחר - הרומית, תוך השפעות שפות נוספות. השפות הרומאניות המדוברות ביותר הן איטלקית, ספרדית, פורטוגזית, צרפתית, ורומנית. השפות הרומאניות מדוברות בעולם כולו על ידי יותר מ-800 מיליון בני אדם, בעיקר באירופה ובאמריקה הלטינית.

Quick facts: תפוצה גאוגרפית, צורה קדומה, חלוקות משנה, ...
שפות רומאניות
תפוצה גאוגרפית במקור מאזור לאטיום העתיק ובירתו רומא; התפשט לדרום, מזרח ומערב אירופה; כיום גם ביבשת אמריקה, חלקים באפריקה, בדרום מזרח אסיה ובאוקיאניה
צורה קדומה לטינית וולגרית
חלוקות משנה שפות איטליות מערביות: כולל (1) שפות איטלו-דלמטיות (רומאנית דלמטית, טוסקנית ואיטלקית, איטלקית מרכזית, איטלקית דרומית, איטלקית יהודית, דלמטית?), (2) שפות רומאניות מערביות (גאלו-רומאניות, איברו-רומאניות)
שפות רומאניות מזרחיות: (1) רומאניות-בלקניות (רומנית, ארומנית, מגלנו-רומנית, איסטרו-רומנית), (2) קַסְטֶלְמֶצָאנוֹ, (3) דלמטית?
סרדו
רומאנית אפריקאית
רומאנית פאנונית
לטינית בריטיות†
רטו-רומאנית? (פריאולית, לדינית, רומאנש)
מפת תפוצה
מפה עולמית של השפות הרומאניות
Close
השפות הרומאנית באירופה
הדיאלקטים של השפות הרומאניות באירופה
חמש השפות הרומאניות העיקריות בעולם: אדום-רומנית, צהוב-איטלקית, כחול-צרפתית, ירוק-ספרדית, כתום-פורטוגזית
אירופה הלטינית
שפות נאו-לטיניות
שפות רומאניות
הניבים של השפות הרומאנית
קו לה ספציהרימיני (אנ')
מפה עולמית של הלשונות הרומאניות

השפות ה"רומאניות" התפתחו מהלטינית המדוברת, המכונה "לטינית וולגרית" (מלטינית: vulgus - "עם"), שדוברה בפי החיילים הרומאים, נציגי השלטון הרומי ומתיישבים אחרים, שבאמצעותם היא התפשטה בפרובינקיות הרומיות. בכל אזור עברה הלטינית המדוברת מגוון נרחב של שינויים לאורך השנים והושפעה רבות מהשפות המקומיות שדוברו באותם האזורים לפני כן (מה שנקרא "סובסטרט" במינוח הבלשני). שפות הסובסטרט השונות אמנם כמעט ולא השאירו את חותמן בלקסיקון השפות הרומאניות המודרניות, אך השפעתן ניכרת בתחומי הדקדוק השונים. חלוקת השפות הרומאניות לתת-קבוצות מתבססת על אזורי שפות סובסטרט אלה, המתלכדים עם התפוצה הלשונית הגאוגרפית.

למרות השפעות אחרות (למשל, השפעות משפות הסובסרט ומשפות הסופרסטרט מפלישות גרמאניות או סלאביות מאוחרות יותר), הפונולוגיה, המורפולוגיה ואוצר המילים של כל השפות הרומאניות מורכבות בעיקר מצורות מפותחות של לטינית וולגרית.