שר"פ

שירות רפואי במסגרת פרטית בבתי החולים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

שר"פ הוא שירות רפואי פרטי המסופק בתשלום במסגרת בתי חולים בישראל.

השר"פ מאפשר לחולה לבחור באופן פרטי רופא שיערוך לו בדיקה, אבחון או ניתוח, כששכרו משולם על ידי החולה (לרוב במימון ביטוחי השב"ן או ביטוחים מסחריים אחרים), זאת תוך שימוש בתשתיות בית החולים בו מועסק הרופא. קיומו של שר"פ במסגרת בתי החולים הציבוריים שנוי במחלוקת ציבורית עזה בישראל. כיום נאסר בישראל על קיום שר"פ ברוב בתי החולים הציבוריים (בתי החולים הממשלתיים ובתי החולים של שירותי בריאות כללית), והוא פועל רק בבתי חולים הציבוריים-עצמאיים.