תאוריה

מערך של רעיונות המנסה להסביר תופעה באמצעות חשיבה רציונלית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

תֵּאוֹרְיָהאנגלית: Theory) היא תבנית חשיבה רציונלית אנושית, אבסטרקטית, השואפת להיות אובייקטיבית. מטרתה היא ליצור מסגרת התייחסות, המכילה כללים והפשטות אודות העולם.

במדע כיום, המונח תאוריה מדעית מתייחס לתאור שיטתי של הטבע שעקבי עם השיטה המדעית, תיאור שעבר ביסוס נרחב, בהתאם לקריטריונים של המדע המודרני. תאוריה מסבירה תופעה מסוימת או קבוצת תופעות בעלות קשר ביניהן. תאוריות כאלה מתוארות כך שבדיקות מדעיות יהיו מסוגלות לספק ראיות אמפיריות שיספקו להן אישושים או יביאו לסתירה שלהן - הן בנות הפרכה.

לרוב, רכיבי התאוריה הם הגדרות בסיסיות - קונצפטואליזציה (conceptualization), הנחות יסוד, מספר חוקי טבע בסיסיים ומתודולוגיה המכווונת את הדרך בה יש ללמוד מחוקים אלה וכוללת הסברים אודות התופעות הנחקרות. בדרך-כלל, ככל שתאוריה מתאימה יותר למסקנות העולות מניסויים ומתצפיות, כך היא תקפה ומהימנה יותר ולרוב גם שימושית יותר. המילה תורה מתארת לעיתים תאוריה אחת ולעיתים מקבץ של תאוריות בעלות נושא משותף, לדוגמה: תורת הכבידה, תורת הספרות או תורת האישיות. תאוריות קיימות בכל ענפי המדע. דוגמאות: בפיזיקה - תורת היחסות הכללית והתאוריה הקינטית של הגזים; בביולוגיה - האבולוציה ותורת התא; בגאולוגיה - טקטוניקת הלוחות; בפסיכולוגיה - הפסיכואנליזה; ביחסים בינלאומיים - מאזן כוחות; בכלכלה - עוני.

Oops something went wrong: