תגלית

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

תגלית היא מציאת ידע חשוב או בעל ערך על אודות דבר שהיה קיים אך בלתי ידוע[1]. מתן הסבר לתופעת טבע שלא הייתה מובנת, אך דבר קיומה היה ידוע, אינו בגדר תגלית (ואף לא בגדר המצאה), כי אם יצירה של תאוריה. במקרים רבים התאוריה מקדימה את התגלית, כלומר החוקרים מגלים דבר מה שכבר יש הבנה תאורטית לגביו. הערכת חשיבותן של תגליות מתבצעת בפרספקטיבה היסטורית לאחר שנוצר הקשר בין התגלית ובין התאוריה שמסבירה אותה.

Cavendish-walk.jpg
הנרי קוונדיש, מגלה המימן

את התגליות המדעיות ניתן לסווג לשלוש קבוצות עיקריות:

  • גילוי עצם חדש, כגון חלקיק, גילוי על ידי תצפית של גרם שמים לא מוכר או גילוי אזור גאוגרפי חדש על פני כדור הארץ (דוגמת גילוי אמריקה)
  • גילוי תופעת טבע שדבר קיומה לא היה ידוע.
  • גילוי מאפיין לא ידוע של עצם מוכר.