תוחלת

מונח בתורת ההסתברות ובסטטיסטיקה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בתורת ההסתברות ובסטטיסטיקה, התּוֹחֶלֶתאנגלית: Expected value, ערך צפוי או Mean, מסומנת: E או μ, בהתאמה) של משתנה מקרי היא ממוצע הערכים אותם צפוי המשתנה לקבל, משוקלל על-פי ההסתברויות לקבלת הערכים השונים. לפי החוק החזק של המספרים הגדולים, התוחלת היא הערך אליו שואפת התוצאה הממוצעת של ניסוי כשמספר החזרות שואף לאינסוף.

Erwartungswert.png
התוחלת של משתנה מקרי היא ממוצע הערכים אותם צפוי המשתנה לקבל.

לתוחלת יש שימוש נרחב בפיזיקה סטטיסטית, בפיזיקה קוונטית ובהנדסה.