cover image

תעופה אזרחית

אחד משני ענפי התעופה העיקריים, המקיף את תחום התעופה האזרחית הפרטית והמסחרית בעולם, בניגוד לתעופה צבאית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

תעופה אזרחית הוא המושג המתאר את אחד משני ענפי התעופה העיקריים, תעופה אזרחית ותעופה צבאית. תחום זה ומקיף את תחום התעופה האזרחית הפרטית והמסחרית בעולם. רוב המדינות בעולם חברות בארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (ICAO) ופועלות באמצעותו תוך שיתוף פעולה כדי לבסס תקינה משותפת ואחידה, וכן המלצות לאופן התנהלותה של התעופה האזרחית בעולם.

Ben_Gurion_Airport_terminal_1a.jpg
מטוס של חברת לופטהנזה ובריטיש איירווייז בנמל התעופה בן-גוריון

התעופה האזרחית עוסקת בשני תחומים עיקריים:

World-airline-routemap-2009.png
קווי תעופה בעולם, 2009