תעופה צבאית

שימוש בכלי טיס על ידי כוחות מזוינים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית