בהלכה, תענית אסתר היא יום תענית הנהוג בי"ג באדר, ערב חג הפורים (ברוב השנים. בכ-31.9% מהשנים חל פורים ביום ראשון והתענית מוקדמת לי"א באדר).

Quick facts: סוג, מועד, תאריך...
תענית אסתר
סוג צום
מועד
תאריך

י"ג באדר ה'תשפ"ג

יום רביעי 5 באפריל 2023
Close

לתענית זו תוקף של מנהג, ובשונה מצומות ישראל האחרים, איננה מוזכרת בתלמוד, אלא רק במדרש ובמקורות מימי הגאונים על כן גדריה קלים יותר מהצומות האחרים.[1]

Oops something went wrong: