תת-מין

המדרג הטקסונומי האחרון במיון עולם הטבע. מגדיר אוכלוסייה של פרטים בני מין אחד שקיים שוני מהותי בינם לבין הפרטים באוכלוסיות אחרות של אותו מין / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

תת-מיןאנגלית: Subspecies) הוא המדרג הטקסונומי האחרון במיון עולם הטבע, והוא מגדיר אוכלוסייה של פרטים בני מין אחד שבשל בידול גאוגרפי או אחר קיים שוני מהותי בצורה, ברצף הדנ"א או בהתנהגות בינם לבין הפרטים באוכלוסיות אחרות של אותו מין.

Table info: ...
דרגה טקסונומית (טקסונומיה)

דרגות המיון המקובלות של עולם הטבע.
בכתב ישר: דרגות ראשיות. בנטוי: דרגות משניות.

Close