cover image

שנות ה-30 של המאה ה-19

העשור הרביעי של המאה ה-19, החלו ב-1 בינואר 1830 והסתיימו ב-31 בדצמבר 1839 / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

שנות ה-30 של המאה ה-19 היו העשור הרביעי של המאה ה-19, החלו ב-1 בינואר 1830 והסתיימו ב-31 בדצמבר 1839.

1830s_collage.jpg
משמאל למעלה, עם כיוון השעון: הכתרתה של המלכה ויקטוריה סימנה את תחילת תקופת שלטונה הארוך שנמשך 64 שנים. תקופת שלטונה התאפיינה בעליית כוחה של האימפריה הבריטית, אשר גדלה והתחזקה במיוחד מבחינה טריטוריאלית וכלכלית. במהלך תקופת שלטונה התחזק הקוליוניאליזם הבריטי כאשר מעל לרבע משטחי העולם עברו לשלטון בריטי; מהפכת יולי 1830 בצרפת הביאה להפלת שלטונו של המלך שארל העשירי והמלכתו של המלך לואי פיליפ. על אף שלאחר המהפכה נותר המשטר בצרפת מונרכיה, רבים רואים במהפכה זו מעבר מ"המשטר הישן" לצורה מרוככת יותר של מונרכיה המכונה המונרכיה של יולי ; מחקריהם של מייקל פאראדיי וג'ון דניאל סייעו לבסס את תחום האלקטרוכימיה באמצעות גילוי ההשראה האלקטרומגנטית. תגליותיהם עיצבו חלק עצום מתחום הכימיה, ושינו לנצח את הדרך בה אנשים משתמשים בחשמל ; אה"מ ביגל הקיפה את כדור הארץ פעמיים כאשר במהלך המסע השני התגליות והתאוריות של צ'ארלס דרווין סייעו לו לפתח את תורת האבולוציה, ולשפר את הידע המדעי הנרחב בתחומים טקסונומיה וביולוגיה והובילו בהמשך לפיתוח מושג הברירה הטבעית ; בארצות הברית גדל באופן מהותי מספר המדינות בהן העבדות נאסרה על פי חוק כאשר מגמה זו תוביל בהמשך לקיטוב החברה האמריקנית ולבסוף למלחמת האזרחים האמריקנית ; הטלגרף הומצא על ידי סמואל מורס. המצאת הטלגרף הובילה לראשונה בהיסטוריה לפיתוח של רשתות תקשורת גלובליות ראשונות מסוגן ; תצלום משנת 1832 אשר פותח באמצעות תהליך הדאגרוטיפ. תהליך הדאגרוטיפ הוצג לראשונה לציבור בשנת 1839. פיתוח זה יוביל בהמשך לפיתוח טכנולוגיות הצילום המודרניות; הנס כריסטיאן אנדרסן מפרסם את אוסף האגדות הראשון שלו בשנת 1837. פרסומיו יהפכו אותו בהמשך לאחד מהסופרים הפופולריים והמשפיעים ביותר של המאה ה-19, בעיקר בזכות סיפורים כמו בת הים הקטנה (בתמונה) ואצבעונית.

בעשור זה משלימה האימפריה הבריטית את השתלטותה על יבשת אוסטרליה. האימפריה הצרפתית שמשתלטת לראשונה על טריטוריה משמעותית מצפון אפריקה מאיימת על ההגמוניה של האימפריה העות'מאנית במזרח התיכון. כחלק מירידת ההגמוניה מכריזה גם יוון על עצמאותה הרשמית מהעות'מאנים. במזרח הרחוק מגבירה הולנד את השתלטותה על איי אינדונזיה[1].

במאה זו היו ניסיונות של אזרחי הממלכת המאוחדת לקדם זכות בחירה רחבה יותר. בעקבות מאחות, התרחבה בשנת 1832 זכות הבחירה לפרלמנט כך שתכלול מעט יותר מהאזרחים (אך עדיין לא את רובה)[2], ובשנת 1838 המושבה בפיטקרן הייתה חלוצית בהכרזתה על זכות בחירה לנשים בשטחה[3]. בנוסף בשנת 1833 עבר בממלכה המאוחדת החוק לביטול העבדות בבריטניה ומושבותיה ושחרר לחופשי מאות אלפי עבדים[4]. מגמות ליברליות אלו מפעילות לחץ על מדינות שכנות, שישפיע על המתרחש בעשורים הבאים.

במאה זו הושק בבריטניה קו הרכבת הבין־עירוני הראשון[5]. טכניקה הדאגרוטיפ שהופצה באופן נרחב בעשור זה הפכה את הצילום לטכנולוגיה יישימה יותר[6].

Oops something went wrong: