cover image

מערכת היחידות הבין-לאומית

שיטה המייצגת יחידות מידה למדידת גדלים פיזיקליים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מערכת היחידות הבין-לאומיתצרפתית: Système international d'unités, בקיצור: SI) היא מערכת יחידות מידה רציונלית וקוהרנטית הנמצאת בשימוש נרחב בפיזיקה ובשאר ענפי המדע. מקורה של מערכת SI במערכת יחידות MKS (מטר־קילוגרם־שנייה) ההיסטורית, שהתפתחה על בסיס מערכת היחידות המטרית.

Disambig_RTL.svg המונח "SI" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו SI (פירושונים).
International_System_Of_Units_Logo_.png
סמל מערכת היחידות הבין-לאומית
Unit_relations_in_the_new_SI.svg
שבע היחידות הבסיסיות המוגדרות (מבנה פנימי) על פי שבעת הקבועים (מבנה חיצוני)

במערכת SI יש שבע יחידות בסיסיות ומגוון יחידות שנגזרות מהיחידות הבסיסיות. בין היחידות הבסיסיות, יחידת המידה לאורך היא המטר; זמן נמדד בשנייה, ומסה בקילוגרם. חלק מהיחידות הבסיסיות עצמן נגזרות מקבועים פיזיקליים, למשל מהירות האור, קבוע פלאנק, ומטען יסודי[1].

פרט לארצות הברית, מיאנמר (בורמה) וליבריה, כל המדינות בעולם משתמשות ביחידות מדידה על בסיס מטרי, אם כי אנגליה ואזורים מסוימים בקנדה עוד לא השלימו את המעבר לשיטה המטרית.

Oops something went wrong: