cover image

Zemlja

planet Sunčevog sustava / From Wikipedia, the free encyclopedia

Zemlja (astronomski simbol: ) je planet u sunčevom sustavu. Treći je planet po redoslijedu udaljenosti od Sunca, najgušći planet u Sunčevu sustavu i najveći među unutarnjim planetima. Prosječno je od Sunca udaljen 149,6 milijuna kilometara, što se uzima kao astronomska jedinica (AJ). Zemljina putanja nije jako izdužena, numerički ekscentricitet Zemljine staze iznosi 0,016 79, zbog čega se Zemlja Suncu približi za 2,5 milijuna kilometara (perihel, oko 4. siječnja) ili udalji za jednako toliko (afel, oko 4. srpnja). Ekscentricitet se u 100 000 godina mijenja za iznos od približno 0,003 2 do 0,005 7. S vremenom se mijenja i položaj Zemljine staze u ravnini gibanja, pa godišnji progradni zakret perihela (pomicanje u smjeru ophoda oko Sunca), potaknut utjecajem planeta i relativističkim učinkom, iznosi 11,63".[14]

Quick facts: Zemlja , , Svojstva orbite, Prosječni polumje...
Zemlja
Svojstva orbite
Prosječni polumjer 149 598 261 km
(1,000 002 61 AJ) [1]
Ekscentricitet 0,016 711 23
Perihel 147 098 290 km
(0,9832 913 4 AJ)
Afel 152 098 232 km
(1,016 713 88 AJ)
Ophodno vrijeme 365,256 363 004 dana
(1,000 017 421 godina)[2]
Sinodički period 365 d 5 h 48 min 46 s
365,242 19 d (tropska godina)
Orbitalna brzina 29,78 km/s
(107 200 km/h)[3]
Nagib orbite 7,155° prema Sunčevom ekvatoru
Broj prirodnih satelita 1 (Mjesec),
1 Zemljin Trojanac (2010 TK7)
Fizička svojstva
Ekvatorijalni polumjer 6 378,1 km[4]
Polarni polumjer 6 356,8 km[5]
Spljoštenost 0,003 352 8[6]
Površina 510 072 000 km²
(29,2% kopno i 70,8% voda)[7]
Masa 5,972 19 · 1024 kg
(0,000 003 Sunčeve)[8]
Volumen 1,083 21 · 1012 km³
Prosječna gustoća 5 514 kg/m³
(5,515 g/cm³)
Gravitacijsko ubrzanje na ekvatoru 9,798 m/s2
(0,997 32 g)[9]
Period rotacije 0,997 269 68 dana = 23 h 56 min 4,1 s (siderički dan)[10]
Brzina rotacije 1 674,4 km/h (465,1 m/s) na ekvatoru
Nagib osi 23° 26' 21,4119"
Albedo 0,367 (geometrijski); 0,306 (Bondov)
Brzina oslobađanja 11,186 km/s
Površinska temp.
min. prosj. maks.
-89,2 °C[11] 15 °C[12] 56,7 °C[13]
Atmosfera
Atmosferski tlak 101,325 kPa na razini mora
Sastav i podjela atmosfere 78,08 % Dušik (N2) (suhi zrak)

20,95 % Kisik (O2)
0,93 % Argon (Ar)
0,039 % Ugljikov dioksid (CO2)
oko 1 % vodene pare (ovisi o klimi)

Close

Zemlja ima svojstvenu topografiju (50% kore prekriveno je vodom), ima atmosferu s dušikom i kisikom, te biosferu. Jedini je poznati planet koji ima oceane, atmosferu s mnogo kisika i živu geološku aktivnost. Do te raznolikosti, koju nema nijedan poznati drugi planet, došlo je u toku razvoja. U oblikovanju atmosfere, na primjer suštinsku ulogu imali su procesi u organskoj tvari. Posebno, morske alge (modrozelene alge) izdvajaju iz atmosfere ugljikov dioksid i oslobađaju kisik. Promatrana iz daljine, Zemlja je modrikasti planet. Zemlja je planet na kojem živi čovjek i jedini nama poznati planet na kojem postoji život. Evolucionisti smatraju da je Zemlja nastala prije otprilike 4,6 milijardi Godina.[15]