cover image

Nap

a Naprendszer központi csillaga / From Wikipedia, the free encyclopedia

A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó többi bolygó, valamint törpebolygók, kisbolygók, üstökösök és más égitestek. A Földtől körülbelül 150 millió  kilométer távolságra van, ami fénysebességgel haladva 8,3 perc. A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe szétsugárzott energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. Éltető ereje miatt a Nap kiemelkedő kulturális és vallási jelentőséggel bír.[3] Fénye és hője mellett különböző tudományágak szempontjából is rendkívül fontos, mert bizonyos jelenségeket nem tudunk mesterségesen előállítani, csak a Napon megfigyelni. Ezek a tudományágak: plazmafizika, magnetohidrodinamika, atomfizika, részecskefizika.

Quick facts: ...
☉ Nap
2019-es valós színű felvétel a Napról
2019-es valós színű felvétel a Napról
Megfigyelési adatok
Távolság149,6·106 km
8,3 fényperc, 1 CsE, 1,581·10−5
Látszólagos fényesség -26,86m
Abszolút fényesség 4,8m
Színkép típusa G2V
Pályaadatok
Távolság a Tejútrendszer magjától ~2,5·1017 km
(26 000–28 000 fényév)
(8,5 kiloparszek)
Galaktikus periódus 2,25–2,50·108 év
Radiális sebesség 217 km/s a Tejútrendszer középpontjához képest,
20 km/s a szomszédos csillagokhoz képest
Fizikai adatok
Átmérő[1] 1,392·106 * km
Kerület4,373·106 ** km
Lapultság 9·10–6
Felszín6,09·1012 *** km²
Térfogat1,41·1018 **** km³
Tömeg1,9891·1030 ***** kg
Sűrűség1,408 g/cm³
Felszíni gravitáció 273,95 m/s²
(27,9 g)
Szökési sebesség 617,54 km/s
Hőmérséklet
Felszín5780 K
Korona5·106 K
Mag~13,6·106 K
Luminozitás3,827·1026 W
100 lm/W
3,9·1028 lm
1 L
Forgási adatok
Tengelyferdeség 7,25°
(az ekliptika síkjához képest)
67,23°
(a Tejútrendszer síkjához képest)
Forgási periódus 25,3800 nap
(25 nap 9 h 7 min 13 s) (egyenlítő mentén)
Forgási sebességEgyenlítőn: 7174 km/h
Rendszer
Csillagösszetevők

A fotoszféra összetétele[2]
(az anyagok plazma állagúak)

Bolygók ld. Naprendszer

*109 földnyi
**109 földnyi
***11 900 földnyi
****1 300 000 földnyi

*****332 950 földnyi
Close

A Nap egy G2V színképtípusú csillag, a mintegy 10 milliárd évig tartó fősorozatbeli fejlődésének a felénél jár. A fűtőanyagát jelentő hidrogén elhasználása után, 5 milliárd év múlva vörös óriássá duzzad, majd a külső rétegeiből planetáris köd képződik, magja pedig magába roskadva fehér törpévé alakul.[4] Ez egyúttal a földi élet pusztulását fogja magával hozni.[5]

Mivel anyagát képlékeny plazma alkotja, a különböző szélességi körön levő területei eltérő sebességgel forognak; az egyenlítői területek 25, míg a sarkvidékek csak 35 naponként fordulnak körbe. Az eltérés miatt erős mágneses zavarok lépnek fel, amelyek napkitörések és – különösen a mágneses pólusok 11 évente bekövetkező felcserélődésének idején megszaporodó – napfoltok kialakulásához vezetnek.[6]

A Nap asztrológiai és csillagászati jele egy kör, középen ponttal: A Nap csillagászati jele. Ez a jel volt ókori egyiptomi napisten hieroglif jele is. A naptisztelet már ősidőktől fogva kimutatható; globálisan istenségként tisztelték és a napkultusz a Föld minden táján elterjedt, egyes régiókban pedig meghatározó kultuszként működött. Napjaink újpogányságában fontos ünnepei szerveződnek a nyári és téli napforduló, illetve tavaszi és őszi nap-éj egyenlőség köré.[7] A decemberi téli napfordulón, a Yule (Jul) ünnepén köszöntik az újpogányok és a mai boszorkányok az újjászülető Napot.[8]