cover image

Nemzeti himnusz

egy országot vagy szuverén államot jelképező dal / From Wikipedia, the free encyclopedia

A nemzeti himnuszok olyan hazafias zeneművek,

  • amelyeket az adott állam alkotmánya, törvényei hivatalos állami jelképként, nemzeti himnuszként ismernek el;
  • amelyeket az adott (saját állammal nem rendelkező) nemzet vagy nép(csoport) közös identitásának zenei kifejezésére hagyományosan elfogad.
Handschrift_Brussel_p-37-38.jpg
A legrégibb nemzeti himnusz a holland Wilhelmus egy korai változatának kézirata 1617-ből (Brüsszel, Királyi Könyvtár, MS 15662, fol. 37v-38r)[1]
K%C3%B6lcsey_Ferenc_Hymnus_1861.jpg
A magyar nemzeti himnusz egy 1861-ben megjelent újság oldalán

A 19. és 20. század folyamán előtérbe kerülő nemzetállamok felemelkedésével a legtöbb ország választott nemzeti himnuszt, mely sok esetben egyszerre éli életét az országban népszerű egyéb hazafias dalokkal.

A „műfajok műfajának” nevezett himnuszok a reneszánsz korszaka után költői értéküket vesztették, majd később a nemzeti himnuszok gyűjtőfogalmába sorolt költemények formájában lelték meg a továbbélési lehetőségüket.[2]

Oops something went wrong: