R mondatok

Wikimédia-listaszócikk / From Wikipedia, the free encyclopedia

A veszélyes anyagok kockázataira utaló rövid, egy mondatos, szabványosított információkat R mondatoknak nevezik – az angol risk rövidítéséből. Használatukat a veszélyes anyagoknál a 67/548/EGK irányelv[1] írja elő. A mondatok legfrissebb változatát a 2001/59/EK irányelv[2] tartalmazza, amelyet a magyar jogba a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet[3] ültetett át.

Az alábbi lista tartalmazza a használatos R mondatokat (a 2001. augusztus 6-ai "28th Adaptation to the Technical Progress" (ATP 28) módosításai feltüntetve, az egyszerű és összetett mondatok külön táblázatban):