Կենդանի լեզու, ցանկացած խոսակցական լեզու, որը պատկանում է որոշակի լեզվական կոլեկտիվին, պարբերաբար և մշտապես (առանց ժամանակի ընդմիջումների) օգտագործվում է հաղորդակցության մեջ և փոխվում է օգտագործման ընթացքում։ Լեզուն օգտագործող մարդկանց խմբի թվաքանակը կարևոր չէ. կարևոր է միայն այն փաստը, որ այն ներկայումս օգտագործվում է որպես խոսակցական լեզու առօրյա կյանքի տարբեր ոլորտներում։

Այս տերմինը օգտագործվում է լեզվաբանության մեջ, ինչպես նաև կրթական հաստատություններում լեզուների ուսուցման մեջ, լեզուների տարբերության համար, որտեղ մարդիկ խոսում են առօրյա կյանքում և օգտակար են որպես լինգվա ֆրանկան (ինչպիսիք են ռուսերենը, անգլերենը, իսպաներենը և այլն) լեզուներից, որոնք օգտագործվում են բացառապես արարողակարգային կամ գիտական նպատակներով (օրինակ՝ լատիներեն, հին հունարեն լեզու, սանսկրիտ, եկեղեցական սլավոնական լեզու և այլն)։

Oops something went wrong: